تبلیغات
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه - نقدی بر سی اصل حقوق بشر
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه
چابهار نگین شرق ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه جهد و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
و فلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد!


نام ونام خانوادگی عبدالصمد پناد
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه کسانی که از این وبلاگ دیدن می کنند وبه علاقه مندان علم جغرافیااین وبلاگ جهت گسترش ومعرفی علم جغرافیا وتبادل نظربین علاقه مندان ایجاد شده است مارا با نظرات سازنده خود در غنای مطالب وبلاگ یاری نمایید
ایمییل:samadpanad@yahoo.com

مدیر وبلاگ : عبدالصمد پناد
نویسندگان
نظرسنجی
منطقه ازاد چابهارچه تاثیری در زندگی شما داشته است(نمونه موردی مردم دشتیاری)
متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد(سعدی)

نقدی بر سی اصل حقوق بشر

 

اعلامیه حقوق بشر چون براساس احترام به انسانیت وآزادی ومساوات تنظیم شده وبرای احیای حقوق بشر به وجود آمده مورد احترام هر انسانی با وجدانی است .تعریفی که از انسان شده بر مبنای کدام فرهنگ وکدام مکان جغرافیای است برمبنای کدام ایدئولوژی است آیا این اعلامیه بر اساس تنوعات فرهنگی وادیانی که در جهان وجود دارد سازگار است یا این که بر مبنای کشورهای بالادست وابر قدرتین جهان تنظیم شده است ویا اختلافی که بین ملتها وجود دارد وحدت نظر ایجاد شده است آیا عرف وآداب وسنتهای بشری می توانند منبع حقوق بشر مشترک باشند ودر نظر گرفته شده اند چون در هر جامعه ای فرق می کند وپایدار نیستند در گذر زمان تغییر می کنند اگر نه چطوربین این تنوعات وتکثرات ملتها هماهنگی ایجاد می شود  وچگونه این همه عرف واداب وسنن را پوشش می دهندواین حقوق به دست بشر نوشته شده ، آیا قابل تغییر هستند آیا اسثتثنائاتی وجود دارد ویا غیر قابل تغییراند آیا کسانی که این قوانین را تدوین کرده اند به ضمانت اجرایی آن فکر کرده اند وبر آن نظارت می شود ما هر روز شاهد نقض حقوق بشر از سوی دولتهای هستم که رهبری جهان وادعای حقوق بشر را دارند. به امید آن روزی که این حقوق ها ضمانت اجرایی پیدا کند وجهان به سمت صلح پایدار حرکت کند

در ماده یک

۱.   تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.(منظور از آزادی چیست آیا آزادی طبیعی وغریزی مدنظر است یا آزادی مدنی چون اگر با کشور خودمان این اصل مقایسه کنیم ما نمی توانیم طرفدار یک آزادی بیدر وپیکر وغریزی باشیم اگر آزادی از این نوع مد نظر است در کشور ما وسایر کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست واین آزادی در صورتی مفید است وخوب است که برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند واسیبی نرساند)

 

۲.   باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد. (بازنها رفتار یکسانی با مردها می شود استاندارد ها وحقوق مرد وزن یکسان است ایادلیلی برای رفتار متفاوت وجود دارد که حقوق زنان نقض می شود )

۳.   تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.(آیا این امر از طرف کسانی مدعی حقوق بشر هستند واقعا مهم است اگر از لحاظ انسانی اهمیت دارد پس ملت های عراق وافغانستان وفلسطین و...گناه اینها چیست وداعیان حقوق بشر چه تدابیری در این زمینه اندیشیده اندامنیت وآزادی اینها سلب شده است چه کسی پاسخگو ومسئول است)

۴.   برده داری ممنوع است.(اگر منظور برده داری دوران قرون وسطی مد نظر است اره ممنوعه ولی به نظر من شکل برده داری عوض شده است وملتها در شکل های مختلف استثمار می شوند اگر ممنوعه پس کشورهای شمال وجنوب چیه وکشورهای جهان سوم وپیشرفته چیه)

۵.   هیچ کس نباید شکنجه شود. (حتی اگر قوانین انسانیت زیر پا بگذارد  مرتکب  قتل شود وارامش را از دیگران سلب کند در ان مورد هم صدق می کند یا اینکه بند وتبصره دارد هنوز در مدارس ما تنبیه بدنی وجود دارد یکی از همشهریان بر اثر تنبیه جان باخت)

۶.   قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آن‌ها اجرا شود.

۷

.   قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.

۸.   رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.

۹.   بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.

۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی حق تمامی انسان هاست.

۱۱. در مورد تمامی انسان ها اصل بر بی گناهی است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.(این مورد بر عکس اجرا میشود باید بی گناهی شان را ثابت کنند)

۱۲. هیچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد(از عدم مداخله خود سرانه در زندگی شخصی، وخانوادگی ومکاتبات ودرکل حریم خصوصی صبحت می شود واینکه شرف وابروی کسی مورد تعرض قرار نگیرد.در حالیکه در برخی کشور ها دولت ها بدون داشتن حکم اقدام به شنود مکالمات،نامه ها ومکاتبات افراد میکنند یادر برخی موارد منزل شخصی افراد را موردتفتیش قرار می دهندوجالب اینکه در روزنامه خوند م که ایمیل ها هم کنترل می شوند)

۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند. (این بند در داخل یک کشور است یا شامل کشورهای  با این اصول موافقند ویا نه کل جهان را شامل می شود یعنی مردم کشور های جهان سوم می توانند در کشورهای توسعه یافته نقل مکان کنند یا اینکه فیلتر ها وموانعی وجود دارد)

۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان هاست.

۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.

۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.

۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان ها صادق است.(ایا هر کس هر مال ومنالی دارد متعلق به خودش است یا اینکه تقسم اموال یا کلا در جامعه اسلامی ز کات وجود دار د و در غیر اینصورت جامعه طبقاتی  بوجود می آید وکسانی هیچی ندارند جه کار کنند وکشورهای استعمار گر منابع کشورهای جهان سوم را غارت کردند همه برای خودشان)

۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذیر است.(آیا درمورد تغییر عقیده نیز بر همین منوال است در صورتی در قوانین اسلام هر کس تغییر عقیده بدهد مرتد می شود وحکمش هم اعدام است است وایا در این مورد استثنائی وجود دارد بند تبصرهای ویا غیر قابل تغییر است)

۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان هاست.(حق آزادی بیان وازادی اندیشه در برخی از کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم سخت گیر های می شود که در این کشورها به خاطر جلوگیری از حق ازادی بیان واندیشه ،دولت ها وحکومتها،رسانه ها ومطبوعات را زیر سلطه خود قرار می دهند واحاز ه ابراز اندیشه ها وارمان هایشان را نمی دهند واقلیت های مذهبی هنوز در بعضی از شهر ها هنوز مسجد ندارند)

۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.(در کشور های که اکثریت مردم یک قوم باشند یا از یک ایدئولوژی باشندایا اقلیت ها از تشکل بر خوردارند وقومیت ها تشکل دارند یا طبقات مختلف جامعه از دانشجویان وکارگران تشکل دارند یابر حسب سکونت روستاییان وکشاورزان یا شهری دار ای تشکل انددر صورتی جان راز فیلسوف عدالت می گوید حکومت اکثریت ویا حکومت بر اقلیت دموکراسی نیست وعادلانه نیست)

۲۱. تمامی انسان ها حق دارند از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت برخوردار شوند.

۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.(ایا مردم کشورهای مثل عراق وافغانستانوغزه امنیت اجتماعی دارند یا اینکه این حقوق مختص کشورهای اروپایی است)

۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد شغلی داشته باشد.

۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان هاست.

۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.

۲۶. حق آموزش از جمله حقوق بشر است.

۲۷. حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.

۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارید.

۲۹. انسان ها در برابر یکدیگر مسول اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.

۳۰. هیچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی ها را از دیگران سلب کند.

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عبدالصمد پناد
یکشنبه 12 دی 1389
جمعه 16 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Incredible quite a lot of beneficial knowledge!
link for you cialis price cialis generique acquisto online cialis generic cialis soft gels wow cialis tadalafil 100mg cialis cipla best buy cialis 5mg generic cialis in vietnam enter site 20 mg cialis cost generico cialis mexico
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Thanks. Numerous material.

cialis for sale south africa cialis 5mg prix cialis 05 cialis for sale in europa buy cialis online generic cialis at walmart canadian discount cialis cialis online usa cialis online side effects for cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:18 ق.ظ

Seriously all kinds of very good material.
cialis great britain where to buy cialis in ontario cialis with 2 days delivery cialis vs viagra cialis for sale in europa cialis 10 doctissimo dose size of cialis cialis in sconto wow look it cialis mexico discount cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:25 ق.ظ

Thank you! Numerous forum posts!

cialis y deporte tadalafil venta cialis en espaa cialis tadalafil cialis 5mg billiger cialis generico lilly venta cialis en espaa cialis lowest price cialis patent expiration callus
سه شنبه 13 آذر 1397 08:53 ب.ظ

Regards, I value it!
buying cialis overnight we choice cialis pfizer india cialis generika can i take cialis and ecstasy buying cialis on internet price cialis per pill cialis 20mg preis cf we recommend cialis info cialis online napol enter site 20 mg cialis cost
سه شنبه 13 آذر 1397 10:01 ق.ظ

You definitely made your point!
cialis vs viagra click here take cialis buying cialis in colombia cialis italia gratis cialis prezzo di mercato where cheapest cialis tadalafil look here cialis cheap canada only now cialis 20 mg comprar cialis navarr
دوشنبه 12 آذر 1397 10:12 ب.ظ

Very good write ups, Appreciate it.
cialis farmacias guadalajara cialis therapie generico cialis mexico cialis professional yohimbe cialis prices miglior cialis generico cialis generico in farmacia cialis kamagra levitra cialis 5 effetti collaterali buy cialis cheap 10 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 09:31 ق.ظ

You made your point.
cialis prezzo al pubblico cialis usa cost cialis authentique suisse legalidad de comprar cialis cialis sicuro in linea cialis sicuro in linea tesco price cialis chinese cialis 50 mg cuanto cuesta cialis yaho click now cialis from canada
یکشنبه 11 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Helpful advice. Many thanks!
cialis generico lilly cialis 5 mg funziona cialis tablets cialis taglich achat cialis en europe buy brand cialis cheap prix cialis once a da cialis cost online cialis cialis australian price
یکشنبه 11 آذر 1397 08:53 ق.ظ

You actually stated this adequately.
cialis in sconto cialis vs viagra viagra cialis levitra cialis daily new zealand cialis 5 mg para diabeticos cialis manufacturer coupon click here cialis daily uk cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve cialis diario compra
شنبه 10 آذر 1397 09:52 ب.ظ

Excellent forum posts. Thanks a lot.
cialis lilly tadalafi cialis 30 day trial coupon walgreens price for cialis cialis generique brand cialis generic 5 mg cialis pharmacie en ligne only best offers cialis use cialis price in bangalore we recommend cialis best buy brand cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 08:39 ق.ظ

With thanks. I like this!
we like it safe cheap cialis cialis australian price cialis kaufen bankberweisung cialis per paypa cialis generico lilly cialis online napol generic cialis with dapoxetine overnight cialis tadalafil tadalafil 20 mg cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 09:21 ب.ظ

Whoa plenty of very good info.
viagra vs cialis buying cialis in colombia cialis for sale in europa purchase once a day cialis import cialis import cialis cialis 10mg prix pharmaci where to buy cialis in ontario link for you cialis price cialis preise schweiz
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:25 ب.ظ

Appreciate it, Loads of posts!

buying cialis on internet cialis para que sirve tadalafil 5mg generic cialis pro cialis for bph only here cialis pills buy cialis online legal cialis venta a domicilio cialis kaufen bankberweisung cialis y deporte
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Whoa tons of valuable information.
the best choice cialis woman cialis para que sirve cialis per paypa cialis 5 mg schweiz we like it safe cheap cialis viagra vs cialis vs levitra cialis dosage 40 mg cialis what if i take import cialis cialis 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:12 ب.ظ

This is nicely said! !
buy cialis online nz cialis professional yohimbe cialis generic availability buying brand cialis online cialis venta a domicilio cialis alternative cialis online nederland cialis venta a domicilio cialis generika trusted tabled cialis softabs
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis price in bangalore sialis i recommend cialis generico buy cialis sample pack generic cialis with dapoxetine acheter du cialis a geneve comprar cialis 10 espa241a cialis coupons printable acquisto online cialis cialis for daily use
یکشنبه 1 مهر 1397 01:08 ب.ظ

Incredible many of excellent info.
trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy online 24 drugs for sale usa pharmacy north west pharmacies canada canadian prescriptions online buy vistagra usa pharmacy canada 24 canadianpharmacyusa24h is it legal northwest pharmacies in canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:28 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of forum posts!

interactions for cialis bulk cialis cialis kaufen cialis dosage cost of cialis cvs cialis professional yohimbe generico cialis mexico order a sample of cialis cialis price in bangalore link for you cialis price
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:52 ب.ظ

You mentioned it perfectly.
cialis alternative only now cialis for sale in us prices on cialis 10 mg cialis great britain achat cialis en suisse click now cialis from canada cialis pas cher paris cialis for daily use walgreens price for cialis cialis coupons
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:04 ب.ظ

Thanks a lot, Useful stuff.
cialis 5 mg cialis arginine interactio buying cialis in colombia cialis kaufen wo cialis generico milano buy generic cialis wow look it cialis mexico generic cialis at the pharmacy when can i take another cialis cialis generico
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:23 ق.ظ

Helpful facts. With thanks.
sildenafil tablets online buy viagra usa online viagra without presc uk buy viagra online without prescription sildenafil uk online order viagra cheap where can i order viagra online viagra from pharmacy buy viagra without a prescription online buy viagra forum
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:56 ق.ظ

With thanks! Helpful information!
calis buy online cialis 5mg buy original cialis when can i take another cialis buy name brand cialis on line cost of cialis per pill cialis lilly tadalafi i recommend cialis generico cialis with 2 days delivery cialis usa cost
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:32 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of write ups.

can i buy viagra without a prescription buy original viagra viagra pharmacy prices generic viagra online pharmacy viagra price buy viagra without rx buy viagra online next day delivery buy cheap viagra no prescription what is viagra sildenafil buy online uk
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:11 ق.ظ

You said it very well..
il cialis quanto costa cialis price in bangalore when can i take another cialis enter site natural cialis click now cialis from canada cialis billig cialis 20 mg cost cialis pills boards only here cialis pills we recommend cheapest cialis
جمعه 17 آذر 1396 09:42 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I am going to
revisit yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to help others.
جمعه 3 آذر 1396 04:52 ب.ظ
روش خوبی برای گفتن، و قطعه قطعی نوشتن برای به دست آوردن اطلاعات در مورد موضوع ارائه من، که من می خواهم به انتقال در کالج.
جمعه 12 آبان 1396 07:53 ب.ظ
مسائل فوق العاده در مجموع، شما فقط یک آرم جدید خواننده دریافت کرد.
چه چیزی را در رابطه با پست خود که چند روز پیش انجام دادید، پیشنهاد می کنید؟
هر مثبت؟
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:17 ب.ظ
Appreciation to my father who shared with me concerning this blog, this blog is really awesome.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:23 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه
فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را خوب
به پر همه کسانی شکاف. در این
رویداد شما در واقع که می توانید انجام
من می بدون شک بود مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه محفوظ است