تبلیغات
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه - نقدی بر سی اصل حقوق بشر
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه
چابهار نگین شرق ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه جهد و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
و فلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد!


نام ونام خانوادگی عبدالصمد پناد
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه کسانی که از این وبلاگ دیدن می کنند وبه علاقه مندان علم جغرافیااین وبلاگ جهت گسترش ومعرفی علم جغرافیا وتبادل نظربین علاقه مندان ایجاد شده است مارا با نظرات سازنده خود در غنای مطالب وبلاگ یاری نمایید
ایمییل:samadpanad@yahoo.com

مدیر وبلاگ : عبدالصمد پناد
نویسندگان
نظرسنجی
منطقه ازاد چابهارچه تاثیری در زندگی شما داشته است(نمونه موردی مردم دشتیاری)
متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد(سعدی)

نقدی بر سی اصل حقوق بشر

 

اعلامیه حقوق بشر چون براساس احترام به انسانیت وآزادی ومساوات تنظیم شده وبرای احیای حقوق بشر به وجود آمده مورد احترام هر انسانی با وجدانی است .تعریفی که از انسان شده بر مبنای کدام فرهنگ وکدام مکان جغرافیای است برمبنای کدام ایدئولوژی است آیا این اعلامیه بر اساس تنوعات فرهنگی وادیانی که در جهان وجود دارد سازگار است یا این که بر مبنای کشورهای بالادست وابر قدرتین جهان تنظیم شده است ویا اختلافی که بین ملتها وجود دارد وحدت نظر ایجاد شده است آیا عرف وآداب وسنتهای بشری می توانند منبع حقوق بشر مشترک باشند ودر نظر گرفته شده اند چون در هر جامعه ای فرق می کند وپایدار نیستند در گذر زمان تغییر می کنند اگر نه چطوربین این تنوعات وتکثرات ملتها هماهنگی ایجاد می شود  وچگونه این همه عرف واداب وسنن را پوشش می دهندواین حقوق به دست بشر نوشته شده ، آیا قابل تغییر هستند آیا اسثتثنائاتی وجود دارد ویا غیر قابل تغییراند آیا کسانی که این قوانین را تدوین کرده اند به ضمانت اجرایی آن فکر کرده اند وبر آن نظارت می شود ما هر روز شاهد نقض حقوق بشر از سوی دولتهای هستم که رهبری جهان وادعای حقوق بشر را دارند. به امید آن روزی که این حقوق ها ضمانت اجرایی پیدا کند وجهان به سمت صلح پایدار حرکت کند

در ماده یک

۱.   تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.(منظور از آزادی چیست آیا آزادی طبیعی وغریزی مدنظر است یا آزادی مدنی چون اگر با کشور خودمان این اصل مقایسه کنیم ما نمی توانیم طرفدار یک آزادی بیدر وپیکر وغریزی باشیم اگر آزادی از این نوع مد نظر است در کشور ما وسایر کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست واین آزادی در صورتی مفید است وخوب است که برای دیگران مزاحمتی ایجاد نکند واسیبی نرساند)

 

۲.   باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد. (بازنها رفتار یکسانی با مردها می شود استاندارد ها وحقوق مرد وزن یکسان است ایادلیلی برای رفتار متفاوت وجود دارد که حقوق زنان نقض می شود )

۳.   تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.(آیا این امر از طرف کسانی مدعی حقوق بشر هستند واقعا مهم است اگر از لحاظ انسانی اهمیت دارد پس ملت های عراق وافغانستان وفلسطین و...گناه اینها چیست وداعیان حقوق بشر چه تدابیری در این زمینه اندیشیده اندامنیت وآزادی اینها سلب شده است چه کسی پاسخگو ومسئول است)

۴.   برده داری ممنوع است.(اگر منظور برده داری دوران قرون وسطی مد نظر است اره ممنوعه ولی به نظر من شکل برده داری عوض شده است وملتها در شکل های مختلف استثمار می شوند اگر ممنوعه پس کشورهای شمال وجنوب چیه وکشورهای جهان سوم وپیشرفته چیه)

۵.   هیچ کس نباید شکنجه شود. (حتی اگر قوانین انسانیت زیر پا بگذارد  مرتکب  قتل شود وارامش را از دیگران سلب کند در ان مورد هم صدق می کند یا اینکه بند وتبصره دارد هنوز در مدارس ما تنبیه بدنی وجود دارد یکی از همشهریان بر اثر تنبیه جان باخت)

۶.   قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آن‌ها اجرا شود.

۷

.   قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.

۸.   رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.

۹.   بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.

۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی حق تمامی انسان هاست.

۱۱. در مورد تمامی انسان ها اصل بر بی گناهی است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.(این مورد بر عکس اجرا میشود باید بی گناهی شان را ثابت کنند)

۱۲. هیچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد(از عدم مداخله خود سرانه در زندگی شخصی، وخانوادگی ومکاتبات ودرکل حریم خصوصی صبحت می شود واینکه شرف وابروی کسی مورد تعرض قرار نگیرد.در حالیکه در برخی کشور ها دولت ها بدون داشتن حکم اقدام به شنود مکالمات،نامه ها ومکاتبات افراد میکنند یادر برخی موارد منزل شخصی افراد را موردتفتیش قرار می دهندوجالب اینکه در روزنامه خوند م که ایمیل ها هم کنترل می شوند)

۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند. (این بند در داخل یک کشور است یا شامل کشورهای  با این اصول موافقند ویا نه کل جهان را شامل می شود یعنی مردم کشور های جهان سوم می توانند در کشورهای توسعه یافته نقل مکان کنند یا اینکه فیلتر ها وموانعی وجود دارد)

۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر از حقوق مسلم انسان هاست.

۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.

۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.

۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان ها صادق است.(ایا هر کس هر مال ومنالی دارد متعلق به خودش است یا اینکه تقسم اموال یا کلا در جامعه اسلامی ز کات وجود دار د و در غیر اینصورت جامعه طبقاتی  بوجود می آید وکسانی هیچی ندارند جه کار کنند وکشورهای استعمار گر منابع کشورهای جهان سوم را غارت کردند همه برای خودشان)

۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذیر است.(آیا درمورد تغییر عقیده نیز بر همین منوال است در صورتی در قوانین اسلام هر کس تغییر عقیده بدهد مرتد می شود وحکمش هم اعدام است است وایا در این مورد استثنائی وجود دارد بند تبصرهای ویا غیر قابل تغییر است)

۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان هاست.(حق آزادی بیان وازادی اندیشه در برخی از کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم سخت گیر های می شود که در این کشورها به خاطر جلوگیری از حق ازادی بیان واندیشه ،دولت ها وحکومتها،رسانه ها ومطبوعات را زیر سلطه خود قرار می دهند واحاز ه ابراز اندیشه ها وارمان هایشان را نمی دهند واقلیت های مذهبی هنوز در بعضی از شهر ها هنوز مسجد ندارند)

۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.(در کشور های که اکثریت مردم یک قوم باشند یا از یک ایدئولوژی باشندایا اقلیت ها از تشکل بر خوردارند وقومیت ها تشکل دارند یا طبقات مختلف جامعه از دانشجویان وکارگران تشکل دارند یابر حسب سکونت روستاییان وکشاورزان یا شهری دار ای تشکل انددر صورتی جان راز فیلسوف عدالت می گوید حکومت اکثریت ویا حکومت بر اقلیت دموکراسی نیست وعادلانه نیست)

۲۱. تمامی انسان ها حق دارند از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت برخوردار شوند.

۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.(ایا مردم کشورهای مثل عراق وافغانستانوغزه امنیت اجتماعی دارند یا اینکه این حقوق مختص کشورهای اروپایی است)

۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد شغلی داشته باشد.

۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان هاست.

۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.

۲۶. حق آموزش از جمله حقوق بشر است.

۲۷. حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.

۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارید.

۲۹. انسان ها در برابر یکدیگر مسول اند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.

۳۰. هیچ کس حق ندارد این حقوق و آزادی ها را از دیگران سلب کند.

 

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عبدالصمد پناد
یکشنبه 12 دی 1389
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:23 ق.ظ

Helpful facts. With thanks.
sildenafil tablets online buy viagra usa online viagra without presc uk buy viagra online without prescription sildenafil uk online order viagra cheap where can i order viagra online viagra from pharmacy buy viagra without a prescription online buy viagra forum
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:56 ق.ظ

With thanks! Helpful information!
calis buy online cialis 5mg buy original cialis when can i take another cialis buy name brand cialis on line cost of cialis per pill cialis lilly tadalafi i recommend cialis generico cialis with 2 days delivery cialis usa cost
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:32 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of write ups.

can i buy viagra without a prescription buy original viagra viagra pharmacy prices generic viagra online pharmacy viagra price buy viagra without rx buy viagra online next day delivery buy cheap viagra no prescription what is viagra sildenafil buy online uk
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:11 ق.ظ

You said it very well..
il cialis quanto costa cialis price in bangalore when can i take another cialis enter site natural cialis click now cialis from canada cialis billig cialis 20 mg cost cialis pills boards only here cialis pills we recommend cheapest cialis
جمعه 17 آذر 1396 09:42 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I am going to
revisit yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to help others.
جمعه 3 آذر 1396 04:52 ب.ظ
روش خوبی برای گفتن، و قطعه قطعی نوشتن برای به دست آوردن اطلاعات در مورد موضوع ارائه من، که من می خواهم به انتقال در کالج.
جمعه 12 آبان 1396 07:53 ب.ظ
مسائل فوق العاده در مجموع، شما فقط یک آرم جدید خواننده دریافت کرد.
چه چیزی را در رابطه با پست خود که چند روز پیش انجام دادید، پیشنهاد می کنید؟
هر مثبت؟
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:17 ب.ظ
Appreciation to my father who shared with me concerning this blog, this blog is really awesome.
یکشنبه 4 تیر 1396 07:23 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه
فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را خوب
به پر همه کسانی شکاف. در این
رویداد شما در واقع که می توانید انجام
من می بدون شک بود مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:17 ق.ظ
Excellent write-up. I absolutely appreciate this website.

Continue the good work!
چهارشنبه 20 بهمن 1389 11:47 ق.ظ
باسلام - از آشنایی با سایت جغرافیایی شما خوشحال شدم- در مورد نقد مطالب و یا کتاب و امثال آن که در سایت شما دوسه مورد هست ، نقد نویسی قواعد و اصولی دارد و برخورد اینقدر ساده به موضوعات به عنوان نقد از ارزش مطالب شما کم می کند. در مورد نقد سی اصل حقوق بشر هم اینقدر برخورد شتابزده با این موضوعات شاید جالب نباشد، اگرچه که شما براساس اصول حقوق بشر آزادید که در مورد آنها نظرتان را بگویید. به امید موفقیت- وجدانی از سایت توسعه پایدار و جغرافیا
عبدالصمد پنادسلام ممنون از راهنمایی تون متشکرم اگه در مورد نقد ونقادی کتاب که مفید باشه راهنمایی کنید ممنون میشم
چهارشنبه 15 دی 1389 12:14 ب.ظ
نقد شماره یک شما کاملا بر اساس تعصب و قطعی نگری نوشته شده . کاش جملات آخرش رو مجددا مطالعه کنی. به عوض شماره دو کاملا با نگاهی خاکستری و... شاید این دو تانظر کاملا مخالف همدیگه رو خودت نداده باشی! تعجب میکنم!
از چیزی که درمورد قانون پنج نوشتی بیخبر بودم . تاسف باره! سال 2011 و این اتفاقات واقعا عجیبه!
گزینه یازده واقعا ظریف طبعانه است! مرسی.
گزینه 17 اشاره ات درمورد زکات جزئی نگر نیست و میتونه صادق نباشه . جالب نبود.
توجهت کم بود متاسفانه . برخی قوانینی که کاملا جای بحث دارن بدون اشاره گذاشتی . ولی نمی دونم چرا در توضیحاتت سعی در به کرسی نشوندن اسلام داری و اینکه تمام قوانین حقوق بشر رو با اسلام مقایسه کنی .
اسلام هنوز هم خودش موفق به ارائه ی قوانین کاملی از حقوق بشر نشده و در راستای اجراش هم به موفقیت چنان عظیمی نائل نشده . بهتره باز تر فکر کنی .
بهر روی پیروز باشی کاکه
دوشنبه 13 دی 1389 02:40 ب.ظ
نقد خوبی بود با آرزوی بهتر شدن برای شما برادر قیور
عبدالصمد پناداملایت درست کن برادر
یکشنبه 12 دی 1389 03:55 ب.ظ
دست درد نکند به نکات ظریفی اشاره کردی و در کارت پیشرفت دیده میشود افرین اما کمی در ویرایش جملات دقت کن. منم این عیبو دارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه محفوظ است