تبلیغات
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه - طرحهای عمران روستایی
جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه
چابهار نگین شرق ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


زندگی اطلس جغرافی ماست
که در آن نقشه استان محبت پیداست
جلگه جهد و نمکزار حسد پیدا نیست
کوه چهل چشمه عشق ارتفاعش بسیار
و فلات ایمان حول این کوه چه وسعت دارد!


نام ونام خانوادگی عبدالصمد پناد
تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه کسانی که از این وبلاگ دیدن می کنند وبه علاقه مندان علم جغرافیااین وبلاگ جهت گسترش ومعرفی علم جغرافیا وتبادل نظربین علاقه مندان ایجاد شده است مارا با نظرات سازنده خود در غنای مطالب وبلاگ یاری نمایید
ایمییل:samadpanad@yahoo.com

مدیر وبلاگ : عبدالصمد پناد
نویسندگان
نظرسنجی
منطقه ازاد چابهارچه تاثیری در زندگی شما داشته است(نمونه موردی مردم دشتیاری)
عمران روستایی

مقدمه : فعالیت‌های عمران روستایی یكی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ‌در امور كالبدی و عمران و آبادی روستاهای كشور می‌باشد. این فعالیت‌ها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین عادلانه امكانات و هدایت فیزیكی جهت بهبود شرایط زیست محیطی نقاط روستایی در سراسر كشور به انجام می‌رسد. لذا با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملی محسوب می‌گردد، هم راستا می‌باشد.

اهم فعالیت‌ها:

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی طرحی است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های كشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام شبكه شهری تهیه می‌شود.

اهداف مورد نظر از تهیه طرح‌های مذكور به قرار زیر است:

1.      ساماندهی فضایی سكونتگاههای روستایی موجود در قالب نظام تقسیمات فضایی – كالبدی

2.      ساماندهی اقتصادی محدوده مورد مطالعه مبتنی بر ارایه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به تفكیك تقسیمات كالبدی طرح

3.      توزیع و پراكنش جمعیت روستایی در قالب نظام تقسیمات كالبدی طرح

4.      ساماندهی مناسب تأسیسات و خدمات رفاهی با توجه به نظام سلسله مراتبی و تقسیمات كالبدی پیشنهادی

عملكرد:

تاكنون نسبت به تهیه 237 طرح ساماندهی اقدام گردیده است.

طرح‌ هادی روستایی

طرح‌هادی روستایی طرحی است كه ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی، تجاری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی‌روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی و طرح‌های جامع ناحیه ای تعیین می‌نماید.

اهداف مورد نظر از تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به قرار زیر می‌باشند:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تأمین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌

 

عملكرد:

1 – تهیه طرح هادی : تا پایان سال 1389 در 24899 روستا تهیه طرح هادی صورت گرفته است. از ابتدای سال 1390 نیز مقدمات تهیه طرح هادی سایر روستاها نیز فراهم شده و بدین ترتیب كل طرحهای هادی تهیه شده از بدو شروع  تا كنون 24899 طرح می باشد. برنامه سالجاری بنیاد نیز تهیه 2745 طرح هادی می باشد.

2– اجرای طرح هادی : تا پایان سال 1389 اجرای طرح هادی در 9912 روستا صورت گرفته است . از ابتدای سال 1390 نیز مقدمات اجرای طرح هادی در سایر روستاها آغاز شده و بدین ترتیب كل روستاهای اجرا شده از بدو شروع این فعالیت تاكنون 9912 مورد می باشد. برنامه سالجاری بنیاد نیز اجرای طرح در 4027 روستا می باشد.

بازنگری طرحهای هادی روستایی

در پایان افق دهساله طرحهای هادی روستایی و به دنبال تحولات جمعیتی و تغییر شرایط مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و كالبدی روستاها، طرح های تهیه شده نیازمند بازنگری و به هنگام سازی می باشند. در جریان روند تهیه این طرحها، ضمن نقشه برداری مجدد و انجام مطالعات آماری و میدانی، كلیه اطلاعات روستاها به هنگام گردیده و بر مبنای شرایط جدید، برای یك دوره دهساله دیگر برنامه ریزی و طراحی می شوند.

اهداف مورد نظر طرحهای مذكور در اصل همان اهداف طرحهای هادی روستایی و استمرار ان در شرایط جدید می باشد:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عموم

عملكرد:

تا پایان سال 1389 طرح هادی 2561 روستا مورد بازنگری قرار گرفته است. از ابتدای سال 1390 نیز طرح بازنگری تعداد دیگری از روستاهایی كه دوره دهساله آنها پایان یافته در دستور كار قرار گرفته و بدین ترتیب كل طرحهای بازنگری از بدو شروع تاكنون 2561 طرح می باشد. برنامه سال جاری بنیاد بازنگری طرح هادی 625 روستا می باشد.

تعیین محدوده روستا

تعیین محدوده روستا طرحی است كه ضمن تعیین محدوده قانونی روستا و ارائه طرح و الگوی كاربری اراضی و طرح اصلاح معابر روستا، ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز ایمن سازی در مقابل سوانح طبیعی، تفكیك زمین و سایر ضوابط و مقررات كالبدی مورد نیاز را تعیین می‌نماید.

اهداف مورد نظر از نظر تهیه طرحهای مذكور به قرار زیر است:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

عملكرد:

از زمان شروع این فعالیت تاكنون طرح تعیین محدوده 1317 روستا تهیه گردید

 منبع : سایت بنیاد مسکن 

 

بهسازی بافت باارزش روستایی

بهسازی بافت باارزش روستایی طرحی است كه با شناسایی و ارتقای فضاهای باارزش روستایی، توسعه كالبدی – فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شیوه‌های مناسب و بهینه پیگیری می‌نماید.

تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به منظور دستیابی به اهداف ذیل به انجام می‌رسد:

1.      حفاظت، احیاء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و تولید

2.      حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی، كالبدی – فضایی، معماری و منظر روستایی و معرفی این ارزش‌ها در سطوح ملی و فراملی به خصوص در زمینه توسعه گردشگری

3.      ارتقای كمی‌و كیفی عرصه‌های زیست و تولید روستایی

4.      فراهم نمودن زمینه توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط، امكانات و محدودیت‌های موجود

عملكرد:

1 – تهیه طرح : از بدو شروع این فعالیت تاكنون 56 روستا طرح بهسازی بافت با ارزش تهیه گردیده است.

2 – اجرای طرح : از بدو شروع این فعالیت تاكنون در 46 روستا بهسازی بافت با ارزش اجرا گردیده است كه از این تعداد اجرای طرح در 20 روستا به اتمام رسیده و 26 روستا نیز در دست اجرا میباشند.

صدور اسناد مالكیت اماكن روستایی

این طرح در بر گیرنده مجموعه فعالیت های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارك و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماكن روستایی است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفكیكی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالكیت قانونی املاك صورت می گیرد.

اهداف مورد نظر این فعالیت عبارتست از :

1.      ساماندهی و تثبیت نظام مالكیت اراضی واقع در بافت روستاها

2.      كاهش و رفع اختلافات حقوقی ناشی از مالكیت ها در روستا

3.      امكان بهره‌گیری روستاییان از تسهیلات بانكی

4.      كمك به توسعه اقتصادی روستا از طریق افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی اماكن واقع در روستا

5.      فراهم آوردن بستر مناسب قانونی به منظور تسریع در خدمات رسانی به روستاها

 

 

عملكرد:

تا پایان سال 1389 تعداد 2634074 جلد سند مالكیت اماكن روستایی صادر شده است. از ابتدای سال 1390 تا پایان فروردین ماه نیز 5476 جلد سند صادر گردیده كه بدین ترتیب كل اسناد صادره از بدو شروع این فعالیت تاكنون 2639550 جلد می باشد. برنامه سالجاری بنیاد صدور 200012 جلد می باشد.

طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

این طرحها در برگیرنده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه عمران و توسعه روستایی كشور است كه باتوجه به نیاز كنونی و چالشهای آتی و با بهره‌گیری از اصول و روشهای علمی به منظور تدوین مبانی نظری و روش ‌شناسی فعالیتهای عمران روستایی در راستای اقدامات جدید و یا توسعه و بهبود فعالیتهای جاری عمران روستایی به انجام می‌رسد:

اهداف مورد نظر از تهیه طرحهای مذكور شامل موارد ذیل است:

1.      رفع موانع و مشكلات تحقق مطلوب وظایف عمران روستایی

2.      دستیابی به روشهای جدید در انجام وظایف عمران روستایی

3.      ایجاد زمینه‌های جدید فعالیت عمران روستایی

4.      ارائه الگو و روشهای واحد در انجام وظایف عمران روستایی

عملكرد:

ازبدوشروع این فعالیت تاكنون تعداد 57 طرح مطالعاتی و تحقیقاتی بطور كامل به انجام رسیده است.

ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی

ارائه خدمات فنی و مهندسی در صدور پروانه ساختمانهای روستایی براساس ضوابط و مقررات فنی و طرحهای هادی مصوب و نظارت بر اجرای ساختمانهای روستایی صورت میگیرد. به منظور حصول اطمینان از رعایت كلیه شاخص های فنی وكارشناسی و استانداردهای معماری و شهرسازی در ساخت وساز روستایی و ارتقای كیفیت و دوام واحدهای ساخته شده، بنیاد مسكن در كلیه مراحل صدور پروانه و همچنین ساخت بنا، نظارت نموده وخدمات فنی و مهندسی ارایه می نماید.

اهداف مورد نظر از این فعالیت عبارتند از :

1.      جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مجاز در روستا

2.      افزایش كیفیت ساخت و سازهای روستایی

3.      دسترسی روستاییان به خدمات فنی و مهندسی

4.      هدایت توسعه كالبدی روستا

عملكرد:

تا پایان سال 1388 تعداد 1035843 فقره پروانه ساختمانی صادر شده است. از ابتدای سال 1390 تا پایان فروردین ماه نیز تعداد 12703 فقره پروانه صادر شده و به این ترتیب از بدو شروع این فعالیت تاكنون مجموعاً 1048546 فقره پروانه ساختمانی در روستاها صادر شده است.

تملك و واگذاری زمینهای روستایی

یكی از وظایف بنیاد مسكن، تملك اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم روستاها بر اساس موازین قانونی میباشد. اراضی تملكی پس از تهیه طرح تفكیكی بر اساس ضوابط طرح هادی و آماده سازی اولیه، فازبندی و اولویت بندی شده و به مرور زمان، كاربریهای عمومی به دستگاههای اجرایی مربوطه و قطعات مسكونی نیز به متقاضیان واجد شرایط جهت احداث مسكن واگذار می گردد.

از جمله اهداف این طرح عبارتند از:

1.      تامین زمینهای لازم جهت عمران و نوسازی روستاها

2.      هدایت توسعه كالبدی و نظم دهی به گسترش فیزیكی روستاها

3.      تفكیك اصولی زمین و رعایت استانداردها و ضوابط فنی و شهرسازی

4.      ایجاد انگیزه سكونت و فعالیت برای روستاییان

5.      حمایت از خانوارهای روستایی فاقد زمین جهت احداث مسكن

عملكرد:

تا پایان سال 1389 تعداد 439195 قطعه زمین روستایی واگذار شده است. از ابتدای سالجاری تا پایان فروردین ماه نیز 415 قطعه دیگر واگذار شده وبدین ترتیب از بدو شروع این فعالیت تاكنون مجموعاً 439610 قطعه زمین در اختیار روستاییان قرار گرفته است. برنامه سالجاری بنیاد، واگذاری 21162 قطعه زمین در روستاها  می باشد.

بهسازی روستاهای نمونه

طرح بهسازی روستاهای نمونه طرحی است كه تمامی پروژه‌های عمرانی مورد نیاز روستا را شامل و براساس آن زمینه‌های لازم برای توسعه سایر بخشها از جمله اشتغال و معیشت روستاییان فراهم می‌گردد. مجموعه اقدامات اجرایی كه در روستاهای نمونه انجام می‌شود بر مبنای سند توسعه روستا (طرح هادی) صورت می‌پذیرد.

تهیه و اجرای طرحهای مذكور به منظور دستیابی به اهداف ذیل انجام می‌شود:

1.      توسعه و ترویج فعالیت بهسازی روستایی و تدوین الگوی مناسب آن

2.      زمینه سازی برای دستیابی به توسعه یكپارچه و همه جانبه در روستاها

3.      توانمند سازی روستاییان برای مشاركت در اقدامات عمرانی.

عملكرد:

از بدو شروع این فعالیت تاكنون نسبت به تهیه 250 طرح و اجرای 60 روستای نمونه اقدام شده است.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عبدالصمد پناد
دوشنبه 16 خرداد 1390
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:31 ق.ظ
My brother suggested I might like this website. He was entirely right.

This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
Thanks!
یکشنبه 22 خرداد 1390 12:15 ب.ظ
مطلبتون عالی بود و لطف کنید که به کامنت بچه ها احترام بذارید و الا وبلاگتون رو میدیم به هکرامون
چهارشنبه 18 خرداد 1390 02:37 ب.ظ
سلام مهندس تخصصی کار می کنی همین روند را ادام بده.
سه شنبه 17 خرداد 1390 10:34 ق.ظ
نخوندم به نظرم این موضوع ها خسته کننده است...
عبدالصمد پنادزحمت کشیدی
سه شنبه 17 خرداد 1390 12:54 ق.ظ
انسان طالب زیباییهاست!!!!!!!!!!!!
جونه مادرت حداقل تو فصل امتحانات مطلب درسی و بی خیال شو!!!!!!!!!!!!!!!
عبدالصمد پناد ما که همیشه توی حاشیه بوده ایم حداقل این چند روز درس ومشق مون برسیم
دوشنبه 16 خرداد 1390 12:56 ب.ظ
قاب وبلاگت واقعا قشنگه.سرت و بیار جلو........ماچ
عبدالصمد پناد اصلا وبلاگ باوکی از هم اتاقی هایم تقدیمت کنم بردار مال خودت
دوشنبه 16 خرداد 1390 11:08 ق.ظ
سپاس از مطلبت. به دردم خورد یه یادداشت هایی هم از روش برداشتم.
فقط اینکه تو چرا آروم و قرار نداری؟ نمی تونی دو روز با یه قالب وبلاگ سر کنی؟
مشکلت چیه بچه جان؟
عبدالصمد پنادمرسی قابل شمار انداره
انسان طالب زیبایی ها است من یکی ازشون هستم به آدم های بزرگ بچه نمی گویند در عوض انکه یه اقای جنابی استاد دکتر گویند بذاری بچه باز هم سپاس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای جغرافیا علم ،برنامه ریزی، زندگی و توسعه محفوظ است